An eye for logistics
 
* indicates required

SOLUTIONS EN INNOVATIONS

De dienstverlening van Wayz rust op drie belangrijke pijlers: coördinatieplanning en software. Drie teams, die zeer nauw samenwerken, geven invulling aan deze bedrijfsactiviteiten. En daar waar de kennis, kunde en ervaring van de medewerkers samenkomt, ontstaan innovatieve en duurzame oplossingen voor logistieke vraagstukken. En het blijft niet bij het bedenken van oplossingen alleen. Doordat wij beschikken over specialisten op het terrein van coördinatie, planning en software kunnen wij ook de uitwerking en invulling van een vernieuwend concept voor onze rekening nemen. Samen met de klant komen wij tot optimale logistieke prestaties.

Wayz: an eye for logistics.

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0)88 118 74 00
F +31 (0)88 118 74 01

Amersgat 17 | 3151 ZJ | Hoek van Holland | T +31 (0)88 118 74 00 | F +31 (0)88 118 74 01 | info@wayz.nu