* indicates required

Voor iedere opdracht stelt Wayz een kundig en crossfunctioneel team samen. In goed en regelmatig overleg met de opdrachtgever werkt dit team volgens een heldere projectaanpak. Dit helpt een opdrachtgever bijvoorbeeld inzichtelijk te krijgen welke kennis hij op welk moment moet mobiliseren, welke stakeholders op welk moment in het project een belangrijke invloed hebben en hoe je verantwoordelijkheden kunt verdelen. Tussentijdse rapportages en eerlijke terugkoppeling zijn in dit traject belangrijke ijkmomenten. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht werken wij volgens een planmatige of een empirische aanpak.

Planmatige aanpak

De planmatige aanpak bestaat uit acht belangrijke processtappen, die elk hun eigen kenmerken hebben en nodig zijn voor een goede regie over een succesvol project.

1. Doelstelling. We formuleren een heldere doelstelling (of meerdere doelstellingen) als startpunt van het project.

2. Oriëntatie. Het projectteam brengt mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Een Wayz-medewerker coördineert het vervolg.

3. Business- case. Betrokken partijen werken de haalbaarheid van het project uit.

4. Opdracht. Op basis van een goede opdrachtformulering verstrekt u Wayz de opdracht voor het project.

5. Uitvoering. Conform gemaakte afspraken en onder aansturing van een Wayz-projectmanager voeren wij het project uit.

6. Evaluatie prestatie. U beoordeelt of het resultaat voldoet aan de verwachtingen en of het bij kan dragen aan het behalen van de doelstelling.U beoordeelt of het resultaat voldoet aan de verwachtingen en of het bij kan dragen aan het behalen van de doelstelling.

7. Baten- analyse. De fase waarin u de investering terugverdient. Het kan gaan om kwalitatieve of kwantitatieve baten.

8. Evaluatie doelstelling. U beoordeelt of de gestelde doelen bereikt zijn. Is dat het geval, dan is het project afgerond.

Empirische aanpak

Bij complexere projecten, zoals de ontwikkeling van software, kiezen wij voor een empirische aanpak. Bij dit soort trajecten werken wij volgens Scrum. Onze medewerkers zijn Scrum-gecertificeerd en kunnen complexe projecten via Agile Scrum managen.

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com