An eye for logistics
 
* indicates required

De Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatste versie, inclusief de geschillen clausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem), zijn van toepassing op al onze activiteiten. Deze voorwaarden kunnen we op aanvraag laten toekomen. Voor alle activiteiten, overeenkomsten en opdrachten zal Wayz BV altijd enkel als expediteur optreden (gebaseerd op artikel 8:60 BW)

Zie voor de laatste versie:  http://www.fenex.nl/homepage

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com