* indicates required

NETWERKVERDICHTING

Transportoptimalisatie kan niet zonder netwerkverdichting. Om netwerkverdichting te realiseren is intensieve (horizontale) samenwerking nodig. Wayz geeft die samenwerking tussen verschillende partijen vorm. Bijvoorbeeld tussen (concurrerende) logistiek dienstverleners, (concurrerende) verladers of tussen verschillende afdelingen of verschillende locaties van een bedrijf.

Als neutrale partij kunnen wij dergelijke samenwerkingsverbanden op een eerlijke en onafhankelijke wijze regisseren en begeleiden. Wij kennen de logistieke wereld van binnenuit en kunnen daardoor waardevolle contacten leggen. Uw weg naar netwerkverdichting begint bij Wayz.

Netwerkverdichting

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0)88 118 74 00
F +31 (0)88 118 74 01

Amersgat 17 | 3151 ZJ | Hoek van Holland | T +31 (0)88 118 74 00 | F +31 (0)88 118 74 01 | info@wayz.nu