Wayz: een neutrale ketenregisseur
 
* indicates required

KETENREGIEFUNCTIE

In de logistiek liggen er veel kansen in de samenwerking tussen verschillende partijen, zowel horizontaal als verticaal in de keten. In de praktijk blijkt het echter lastig dit soort samenwerkingsverbanden van de grond te krijgen. Concurrentiegedachten, tegenstrijdige belangen en/of verschillende bedrijfsculturen kunnen onneembare hindernissen lijken. Een neutrale regisseur, een partij die zelf niet over logistieke middelen beschikt, kan in dit geval het verschil maken. Wayz is zo’n neutrale ketenregisseur. Vanuit een onafhankelijke positie maken wij voor u een plan van aanpak en kunnen wij de daadwerkelijke samenwerking begeleiden en stimuleren.

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com