An eye for logistics
 
* indicates required

ISO 9001:2008

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Wayz voldoet aan de internationale norm ISO 9001:2008. Dit certificaat geeft opdrachtgevers de zekerheid dat wij planmatig werken en blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Ga voor meer informatie naar iso.org

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0)88 118 74 00
F +31 (0)88 118 74 01

Amersgat 17 | 3151 ZJ | Hoek van Holland | T +31 (0)88 118 74 00 | F +31 (0)88 118 74 01 | info@wayz.nu