* indicates required

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is in de wereld van de logistiek een enorm belangrijk onderwerp. Steeds meer bedrijven gaan voor de Lean and Green Award en nemen concrete maatregelen om de CO2-uitstoot binnen vijf jaar met 20% terug te dringen. Het optimaliseren van logistieke processen is een uitgelezen kans om op dat terrein forse winst te boeken. Synchromodaliteit, maar ook bijvoorbeeld spitsmijdende concepten kunnen immers een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Wayz staat voor een duurzame logistieke sector en ondersteunt het stimuleringsprogramma Lean and Green. Lean and Green stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen die kosten besparen én de milieubelasting terugdringen. Meer informatie hierover vindt u op www.lean-green.nl. Het programma Lean and Green Barge helpt verladers, ondersteund vanuit het Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) programma. IDVV streeft onder ander naar meer containervervoer door Nederland vooral per binnenvaart. Meer informatie hierover vindt u op www.lean-green.nl/nl-NL/barge/.

Innovatieve en duurzame oplossingen: Wayz zoekt én vindt ze.

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com