* indicates required

EXCELLEREN IN LOGISTIEK

In 2013 is ketenregiebedrijf Wayz gestart met het inrichten van een Synchromodale Cool Port Control Tower. Vanuit deze tower vervult Wayz een centrale regiefunctie voor het synchromodale vervoer van voornamelijk reefer containers (koelcontainers). Joost van der Ark, business consultant bij Wayz: “Er is uiteindelijk meer bij komen kijken dan we zelf hadden gedacht om de beoogde regierol goed te kunnen ervullen. Er zijn veel schakels bij betrokken, zoals de participanten in het project en nieuwe en bestaande klanten.”
Sinds de Synchromodale Coolport Control Tower in  gebruik is genomen, worden reefer containers met groenten en fruit per binnenvaartschip naar het handelscentrum in Barendrecht vervoerd. Voorheen werd deze route afgelegd per truck. Nu lukt het om 54% van de lading te laten varen. Dat scheelt 6.000 containers over de weg en 18.000 ton CO2  per jaar. Bovendien gaan – door tussenkomst van de Control Tower – de containers vol, in plaats van leeg terug naar de Maasvlakte.
“De drempel om samen te werken was soms hoger dan voorzien. Het heeft even geduurd voordat het benodigde vertrouwen was gewonnen en de distributeurs de kansen begonnen te zien die we met dit initiatief konden bieden. Distributeurs kunnen nu gebruikmaken van elkaars volumes om te bundelen en efficiënt te vervoeren. Door de tussenkomst van de Control Tower hoeven ze daarbij hun vertrouwelijke informatie niet met elkaar te delen. Terugkijkend kan ik wel zeggen dat onze oorspronkelijke visie nog steeds overeind staat. De aanloop heeft alleen langer geduurd dan gedacht.”
Efficiency
De waarde van een centrale regierol ligt vooral in het creëren van efficiency in de vervoersketen waardoor er onder meer grotere volumes kunnen worden vervoerd. Daar kunnen alle schakels in de keten van profiteren. Het vraagt echter ook van de betrokken partijen dat ze bereid zijn (een deel van) de regie af te staan aan de centrale regisseur en informatie te delen die de regie mogelijk maakt. Hoe heeft Wayz partijen hierin mee gekregen? Joost van der Ark: “Als je mij drie jaar geleden had gevraagd reefer containers te vervoeren over water, had ik je voor gek verklaard. Maar nu hebben we laten zien dat het effectief kan. Het gaat ook om de bereidheid om samen (met de partijen in de keten) stappen te zetten om kosten te besparen. We zijn gestart door kostenneutraal aan te bieden, daarvoor heb je ook kostenneutrale ketenpartners nodig. Onze insteek is: Als je nu meedoet, kunnen we in de toekomst extra business voor je genereren.”
Voordelen voor heel de keten
Joost van der Ark: “Varen zelf is goedkoper, maar door de overslag en bijbehorende handling stijgen de kosten. Het maakt daarnaast een groot verschil of de handling plaatsvindt op een inland terminal of in Rotterdam. Een inland terminal is veel goedkoper. Dit kan van grote invloed zijn op de totale prijsstelling en de keuzes die je maakt ten aanzien van de te gebruiken modaliteit. Een ander voordeel van onze centrale regierol is dat je eerder beschikt over belangrijke stuurinformatie waardoor je voordelen kunt creëren voor heel de keten. Het is daarvoor ook belangrijk dat we de rederijen meenemen in het keten-denken. APMT en Maersk hebben twee verschillende systemen. Portbase geeft vaak ook weer andere tijden aan dan APMT en Maersk. APMT levert data aan Maersk die vaak weer een veiligheidsmarge inbouwt. Vervolgens bouwt Portbase ook weer een veiligheidsmarge in. Als je hier onvoldoende op kunt anticiperen, ben je uitgespeeld.”
Douane 
Voor het optimaliseren van de keten is Wayz ook afhankelijk van instanties als de Douane en de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Het keuringsproces van de VWA neemt in Nederland op dit moment vaak drie dagen in beslag. Dit leidt er toe dat partijen er soms voor kiezen de lading eerst naar Antwerpen te varen om het daar binnen 24 uur te laten keuren. Vervolgens wordt de lading weer naar Rotterdam gevaren om daar te worden ingeklaard. Dit zorgt voor onnodige transportbewegingen, hogere kosten en meer uitstoot.
Waar mogelijk zoekt Wayz naar een verbeterde afstemming met deze instanties. Joost van der Ark: “Voor groente en fruit geldt dat 25% moet worden gekeurd. 24 uur van tevoren weet je als het goed is welke containers er moeten worden gekeurd. We proberen het met de Douane nu zo te regelen dat in ons planningsproces automatisch wordt geïntegreerd of een container moet gekeurd of niet.”
Bron: Prelude Topsector Logistiek, juli 2014

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com