* indicates required

WAYZ WIL NA VIER JAAR ECHT GROEIEN

Een onafhankelijke regisseur annex control tower voor met name import en reefer containers. Dat is het hoofddoel van Wayz, sinds het bedrijf in 2012 het levenslicht zag. Alberdine van Velzen was logistiek manager bij Post-Kogeko en werd aangesteld als managing director van Wayz. Het bedrijf analyseert vervoersstromen, onderzoekt wat de meest efficiënte manier is om goederen van A naar B te krijgen en stemt daar de vervoersvraag op af. Het centrale thema dat de control tower van Wayz invult is duurzame synchromodaliteit.
Schaalgrootte
Bijna vier jaar na de start concludeert Van Velzen: “Wat we voor ogen hadden is op relatief kleine schaal ook gelukt. Er zijn meerdere oorzaken waarom het Wayz nog niet is gelukt de beoogde schaalgrootte te realiseren. Van Velzen: “We zagen dat bedrijven door de economische tegenslagen minder focusten op innovatie en vernieuwing in processen. Coolport Westland was een belangrijk project waar Stena Line ook een rol inspeelde. Stena is zich meer gaan focussen op hun core business, waardoor het vervoer van containers tussen de Maasvlakte en Hoek van Holland toen op een laag pitje is komen te staan.”
Organisatieverandering
Hoewel de groei minder snel is gegaan, regeert positivisme. “We bieden een concrete service aan waar steeds meer behoefte aan is. Schaalgrootte creëren is het volgende doel en daarvoor zijn we in gesprek met een aantal grote vervoerders.” De organisatieverandering moet daar ook bij helpen. Wayz is onderdeel geworden van versgroothandel DailyFresh Logistics. DailyFresh Logistics is een samenwerkingsverband tussen Post-Kogeko, Visbeen en DFDS. Van Velzen is aangesteld als managing director van DailyFresh Logistics en blijft verantwoordelijk voor Wayz. De organisatieverandering levert een win-win-situatie op voor DailyFresh Logistics én Wayz: “De partijen die het groupagevervoer via DailyFresh Logistics naar Engeland doen, zijn ook de partijen die fruitcontainers importeren. Dat vult elkaar dus goed aan. Bij Wayz hebben we het vooral over import containers en DailyFresh Logistics doet met name palletvervoer, maar qua regie en control tower-functie hebben ze veel raakvlakken.” De manier waarop Wayz wordt ingebed binnen DailyFresh Logistics is nog niet bekend. “Belangrijk is dat die onafhankelijke regisseursrol annex control tower geborgd is en optimale rendement én synchromodale inzet van logistiek leidend zijn.”
Netwerk denken
Op het gebied van business consultancy, doel is organisaties logistiek optimaliseren en hen klaarmaken voor de synchromodale toekomst, heeft Wayz goed gedraaid de afgelopen jaren, meent Van Velzen. Een ander belangrijk winstpunt is het fenomeen netwerk denken. “Tot een paar jaar terug was het ondenkbaar dat concurrenten met elkaar aan tafel gingen om vervoersstromen te bundelen. Dat gebeurt nu wel. Bedrijven denken steeds meer in netwerken in plaats van puur hun eigen organisatie.” Is Wayz dan te vroeg geweest? “Ik denk dat we op tijd zijn geweest gezien de ontwikkelingen, maar dat de ontwikkeling van de economie niet heeft meegezeten.”
Wie?
Wayz, een initiatief van Post-Kogeko, dat vier jaar geleden is opgezet onder leiding van Alberdine van Velzen.
Wat?
Een onafhankelijke regisseur annex control tower voor met name import en reefer containers.
Waarom?
Expertise beschikbaar stellen voor verladers en andere logistieke dienstverlenders om vervoersstromen te verbeteren.

Bron: Logistiek, Het magazine voor logistiek Nederland, jaargang 10, november 2015, pagina 11, door Peter de Weerd

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com