* indicates required

WAYZ ZORGT VOOR NIEUW SYNCHROMODAAL CONCEPT

 Het programma IDVV geeft een impuls aan de binnenvaartsector en het beter benutten van de vaarwegen staat centraal. Om het achterlandvervoer van containers over meerdere modaliteiten in te plannen, heeft Wayz een online planningstool gebouwd: de Synchromodale Cool Port Control Tower. We spreken met Geoffrey Robbemond, logistiek consultant bij Wayz.

Geoffrey Robbemond, logistiek consultant bij Wayz : ‘De impuls die het programma IDVV gegeven heeft, biedt ondernemingen de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen’.

Online planningstool voor synchromodaal vervoer

Het project is een initiatief van Wayz, Visbeen Transport en Post-Kogeko Logistics. Robbemond: ‘Met de Synchromodale Cool Port Control Tower bouwen we een online planningstool, waarin we achterlandvervoer van containers inplannen over meerdere modaliteiten. Op dit moment vindt er veel transport over de weg plaats. Met ons project focussen we ons ook op het water en het spoor’. Wayz vervult een centrale regiefunctie voor het synchromodale vervoer van voornamelijk reefercontainers (transportmiddel waar temperatuurgevoelige goederen in vervoerd of opgeslagen kunnen worden.).

Innovatieve software

‘Het is een innovatief project en nog niet op de markt bekend. We kunnen direct op de actuele situatie anticiperen, en de informatie wordt steeds vernieuwd (real-time)’, aldus Robbemond. Er is nieuwe software ontwikkeld die verbinding legt tussen systemen bij verladers, logistiek dienstverleners, terminals, betrokken overheden en partijen in de keten. Het instrument zorgt voor het samenbrengen van goederenstromen, het synchroniseren van logistieke diensten en het afstemmen van de inzet van binnenvaart, spoorvervoer en wegtransport.

De voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van de Synchromodale Cool Port Control Tower is volgens Robbemond dat het transport duurzamer wordt; minder CO2-uitstoot. Ook een betere spreiding in tijd en minder zorgen om lege reefercontainers die op tijd terug moeten zijn. Het project loopt vooruit op toekomstige eisen aan vervoer (modal split-doelstellingen van Havenbedrijf Rotterdam).

Impuls van IDVV

Robbemond is positief over het programma IDVV: ‘De impuls die IDVV gegeven heeft, biedt ondernemingen de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Zonder IDVV was ons project mogelijk niet in deze vorm van de grond gekomen’.

Oproep

Op de vraag wat het toekomstperspectief van het project is, reageert Robbemond heel stellig. ‘Wij gaan verder met het ontwikkelen van de Control Tower en ons netwerk op grotere afstanden uitbreiden. Voor veel bedrijven is duurzaamheid steeds belangrijker geworden, daar kunnen wij goed op inspelen. Ik doe een oproep aan alle bedrijven die alleen nog over de weg transporteren, om na te denken over de mogelijkheden van synchromodaal vervoer’. De uitdaging is om een samenwerkingsverband te realiseren, waarbij de (onafhankelijke) Cool Port Control Tower de totale ketenregie neemt voor deze volledige goederenstroom.

Bron: Nieuwsbrief IDVV september 2014, Rijkswaterstaat.nl

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com