* indicates required

KRIMPEND ACHTERLAND BEDREIGT ROTTERDAMSE HAVEN

 

Dit concludeert de economisch en bedrijfshistorica Klara Paardenkooper-Süli in haar proefschrift ‘The Port of Rotterdam and the maritime container The rise and fall of Rotterdam’s hinterland (1966-2010)’

Minder zeecontainers

De promovenda, die onderzoek deed naar zeecontainervervoer van en naar de haven van Rotterdam tussen 1966 en 2010, stelt  dat het achterland van de Rotterdamse haven tussen de jaren 90 en 2010 geografisch kromp. Er werden minder zeecontainers vervoerd tussen Rotterdam en relatief verder weg gelegen achterlandgebieden, zoals Noord-Italië, het Boven- en Midden-Rijngebied, Zuid-Duitsland en Midden- en Oost-Europese landen. Tegelijkertijd werden meer zeecontainers vervoerd van en naar relatief dichterbij gelegen gebieden, zoals Antwerpen en Duisburg.

Bedreiging

Dat het achterland hiermee kleiner is geworden, is een bedreiging voor de Rotterdamse haven.  Paardenkooper-Süli  voert hier drie redenen voor aan: het industriële zwaartepunt van Duitsland van Noordrijn-Westfalen verschuift naar Zuid-Duitsland. Hierdoor neemt het aandeel van Rotterdam in het vervoer voor de Duitse industrie af. Ten tweede verschuift het economische zwaartepunt van Europa door de toenemende welvaart naar Polen, Slovakia en Tsjechië.
Er is een kans dat de distributiecentra die zich in de buurt van Duisburg bevinden daardoor naar de opkomende markten verhuizen, waar de Duitse havens van profiteren. Ten derde hebben de Duitse havens een groter aandeel in de achterlandgebieden van Rotterdam dan Rotterdam in die van de Duitse havens.

Goede railverbinding

Paardenkooper-Süli concludeert verder dat liberalisering niet heeft geleid tot een gelijke concurrentie. Rotterdam is de eerste aanleghaven voor zeeschepen, waardoor containers een à twee dagen eerder arriveren dan in de Duitse havens. Een goede railverbinding zou een hoger aandeel voor Rotterdam mogelijk maken. Die verbinding, de aansluiting van de Betuweroute, is er nog niet, mede door de lobby van de Duitse havens.

Reactie Albert Veenstra

“Ik denk dat het inderdaad een bedreiging voor Rotterdam is, aangezien ze de concurrentie met de Duitse havens in de periferie van het achterland niet aankunnen. Aan de andere kant is in het eigen, kleinere achterland wel gegroeid. Dus het beeld is een beetje genuanceerd”, laat Albert Veenstra, hoogleraar aan de TU Eindhoven desgevraagd weten.

Paardenkooper-Süli verdedigt haar proefschrift op vrijdag 13 juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

door PETER DE WEERD 5 jun 2014

Bron: http://www.logistiek.nl/Distributie/algemeen/2014/6/Krimpend-achterland-bedreigt-Rotterdamse-haven-1536330W/

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com