* indicates required

WEER WACHTTIJDEN BIJ ECT

De binnenvaart wordt sinds enige tijd weer geconfronteerd met forse vertragingen bij de Delta Terminal van ECT op de Maasvlakte.

Operators melden wachttijden die tot vier dagen kunnen oplopen.

ECT heeft een brief naar zijn relaties gestuurd, waarin het bedrijf erkent dat de afhandeling ‘niet voldoet aan het gebruikelijke serviceniveau’. Daarin noemt de stuwadoor twee oorzaken voor de huidige problemen: de vertraagde binnenkomst van zeeschepen en de ombouwoperatie, die momenteel op de Delta Terminal aan de gang is.

De stuwadoor laat doorschemeren dat de vertragingen nog weken kunnen duren. Aan de zuidkant van de terminal op de Maasvlakte is momenteel minder kadecapaciteit beschikbaar omdat daar vijf nieuwe kadekranen gebruiksklaar worden gemaakt. Die operatie gaat tot eind juni duren en pas daarna is de kade weer beschikbaar.

Daarnaast heeft ECT de scheiding tussen de zogenoemde DDE- en DDW-terminals opgeheven door middel van een aanpassing van het operationeel systeem. Volgens ECT zullen die aanpassing en de investeringen in nieuwe equipment ‘voor een hogere efficiency en performance zorgen’.

Volgens binnenvaart operator Contargo wordt de situatie verergerd door het besluit van sommige zeerederijen om hun lege containers niet te laden en op de terminal van ECT te laten staan om tijd goed te maken. Het gevolg daarvan is echter dat de terminal volloopt en dat er veel containers dubbel verplaatst moeten worden, wat het lo- en laadproces verder vertraagt.

Volgens Heleen Scharroo van Contargo werken de problemen op de Delta Terminal door bij andere Rotterdamse terminals, zoals APMT, Euromax en ECT City, omdat veel containers daar langer op de kade moeten staan in afwachting van binnenschepen die eerst op de Delta moeten lossen. De groep exploiteert in totaal 25 schepen in het vervoer tussen Rotterdam en terminals langs de Rijn en op Antwerpen. Zij schat de extra kosten die de vertragingen veroorzaken op 2.000 euro per schip per dag.

Directeur Diederik Antvelink van Van Uden, dat vooral tussen Rotterdam en Antwerpen vaart, stelt dat ECT pas 24 tot 72 uur na aanvraag een ligplaats beschikbaar heeft en dat de binnenschepen dan vaak ook nog uren moeten wachten voor die echt vrij is. Hij zegt dat dat de inzetbaarheid van de vloot met zo’n 20% vermindert en wil de extra kosten bij zijn opdrachtgevers in rekening brengen. Dat zijn in de meeste gevallen de zeerederijen.

De binnenvaart wordt al jaren met enige regelmaat met vertragingen geconfronteerd bij de Delta Terminal. De sector dringt ook al jarenlang aan op structurele oplossingen, maar veel resultaat heeft dat niet opgeleverd. ECT heeft geen contractuele relatie met de binnenvaartoperators, maar met de diepzeerederijen. Om die reden krijgen de zeeschepen altijd voorrang.

Maira van Helvoirt van brancheorganisatie CBRB spreekt van een ‘uiterst frustrerende situatie’, die de sector met hoge extra kosten opzadelt en de betrouwbaarheid van het product binnenvaart schaadt. ‘Het is helaas weer hetzelfde liedje. Dit is in het verleden al veel te vaak gebeurd’. Zij gaat er van uit dat de situatie voorlopig blijft aanhouden.

Woordvoerder Rob Bagchus van ECT wil geen concrete prognose geven en zegt dat de vertragingen ‘nog wel even’ gaan duren: ‘Dit is niet in een week opgelost.’ Hij zegt dat de afgelopen weken een aantal projectgroepen aan het werk zijn gezet om de problemen stuk voor stuk aan te pakken. ‘Dat moet de komende weken zeker tot verbetering leiden’.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl  28 mei 2014

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com